PRK:n johtokunnan ja toimihenkilöiden tehtävät

Yhdistyksen johtokunta sekä toimihenkilöt valitaan vuosittain vaalikokouksessa (ks. säännöt) seuraavaksi kalenterivuodeksi. Toimihenkilöiden määrä voi vaihdella vapaammin, mutta johtokuntaan kuuluu vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä yksi muu jäsen.

Tällä sivulla on lyhyt esittely kunkin toimihenkilön tärkeimmistä tehtävistä. Tehtäväkuvaukset ovat viitteellisiä.

Kerhon sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävät ovat:

 • kerhon päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen
 • kerhon kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely
 • kerhon taloudenhoidon valvonta
 • kerhon talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta
 • kerhon edustuksesta päättäminen
 • toimihenkilöiden ja toimikuntien toiminnan valvominen
 • kerhon toimintakertomuksen laatiminen

Johtokunta

 • Puheenjohtaja
  • Kutsuu kokoukset koolle, toimii puheenjohtajana
 • Varapuheenjohtaja
  • Puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt
 • Sihteeri
  • Laatii kokousten pöytäkirjat
  • Ylläpitää jäsenrekisteriä yhdessä taloudenhoitajan kanssa
 • Taloudenhoitaja
  • Vastaa kerhon kirjanpidosta ja taloudenhoidosta
  • Ylläpitää jäsenrekisteriä yhdessä sihteerin kanssa
  • Laatii tilinpäätökset sekä hoitaa kerhon rahaliikennettä
 • Johtokunnan jäsen
  • Ei erityistä tehtävää johtokunnassa, voi olla esim. jokin toimihenkilö
  • Valitaan 1 – 5 kpl

Toimihenkilöt

 • Radioaseman hoitaja
  • Vastaa kerhon radioaseman OH2TI ylläpidosta
  • Yleisluokan radioamatööri
 • Ylämontunhoitaja
  • Vastaa kerhotilan hyvinvoinnista
 • Alamontunhoitaja
  • Vastaa rakenteluverstas Alamontun kunnosta ja kehittämisestä
 • Tiedottaja
  • Vastaa kerhon tiedotuksesta näillä sivuilla, sähköpostitse sekä ilmoitustauluilla
  • Ylläpitää sähköpostilistoja
 • Yrityssuhdevastaava
  • Ylläpitää suhteita kerhon alaa lähellä oleviin yrityksiin sekä järjestää excursioita.
 • QSL-manageri
  • Vastaa kerhon QSL-korttiliikenteestä
  • Vastaa OH2-piirin QSL-toimistosta
 • WWW-vastaava
  • Vastaa kerhon WWW-sivujen teknisestä toiminnasta ja kehittämisestä